Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Rac³awicka

Nazwa niemiecka:

Körnerstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Rac³awicka

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojennym patronem ulicy by³ niemiecki poeta i dramaturg Theodor Körner.

¬ród³a:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 28
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy