Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ramułta

Nazwa niemiecka:

August-Bebel-Strasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Stefana Ramułta

Dzielnica:

Orunia

Inne nazwy:

von-Morgen-Straße (od 1933)

Uwagi:

Ulica ta należy do obszaru Dolnej Orunii zabudowanego po I wojnie ¶wiatowej. Pocz±tkowo nazwana imieniem Augusta Bebela (1840–1913), niemieckiego socjaldemokraty, współtwórcy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), następnie w roku 1933 przemianowana na ulicę Kurta von Morgena (1858-1928), niemieckiego oficera, naukowca i podróżnika.
Powojenna nazwa upamiętnia Stefana Ramułta (1859-1913), polskiego badacza i znawcy Kaszubszczyzny.

Lokalizacja:


Ramułta-Bebelstraße obejrzeć na większej mapie

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 277
Strona główna
Akademia Rzygaczy