Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Reymonta

Nazwa niemiecka:

Hetzelweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Władysława Reymonta

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenna nazwa przypominała mistrza Heinricha Hetzela, znanego z zakończenia budowy Ko¶cioła Mariackiego w 1502 r.
Po wojnie ulicy nadano imię Władysława Reymonta (1867-1925), polskiego pisarza i noblisty.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 161
Strona główna
Akademia Rzygaczy