Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Równa

Nazwa niemiecka:

Küperdamm

Dzisiejsza nazwa:

ul. Równa

Dzielnica:

Orunia

Inne nazwy:

Kieperdamm (przed 1937)

Uwagi:

Dzisiejsza ulica Równa była początkowo groblą prowadzącą przez podmokłe tereny nad Motławą i starorzecza Potoku Oruńskiego z Oruni przez Teren Miejski w kierunku Dolnej Bramy. Jej północny kraniec zamknięty był szlabanem.

Początkowa nazwa Küperdamm pochodziła prawdopodobnie jak większość nazw ulic tej okolicy od nazwiska Küper, co by należało przetłumaczyć jako Grobla Küpera. Nazwisko to zaś, jak i u dalszych ulic tej okolicy, pochodziło od zawodu – albo sztauera albo też bednarza. Bezpośrednio od zawodu nazwa ulicy raczej nie pochodzi, gdyż zarówno Orunia jak i tym bardziej Teren Miejski były zbyt małymi miejscowościami, by osiedlać się tu mogły poważniejsze ilości rzemieślników jednego zawodu.

Gdy pod koniec XIX wieku mieszkańcy już zapomnieli pana Küpera, zniekształcili nazwę ulicy na Kieperdamm i byli przekonani, że nazwa pochodzi od kosza, z jakim na plecach chadzali wędrowni kramarze.
Dopiero 14 listopada 1933 roku wprowadzono ponownie pierwotną nazwę.

Lokalizacja:


Równa-Kieperdamm obejrzeć na większej mapie

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 233
Strona główna
Akademia Rzygaczy