Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Rycerska

Nazwa niemiecka:

Rittergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Rycerska

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Ulica została wytycznona w XVII w. na terenie dawnego zamku krzyżackiego. Pierwsze pisemne ¶wiadectwo jej nazwy pochodzi z 1648 r.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 131
Strona główna
Akademia Rzygaczy