Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Targ Maślany

Nazwa niemiecka:

Winterplatz

Dzisiejsza nazwa:

Targ Maślany

Dzielnica:

Inne nazwy:

Buttermarkt 1650
Topfmarkt 19 wiek
Plac Zimowy 1945 - 1990

Uwagi:

Na miejscu odpowiadającym dzisiejszemu Targowi Maślanemu, do XVII w. uznawanym za część Lastadii, około 1650 r. utworzono plac targowy. Ściśle rzecz biorąc, rozwijający się w tym miejscu od pewnego czasu handel artykułami spożywczymi, został w tym czasie usankcjonowany prawnie. W XIX w. przedmiotem handlu w tym miejscu były wyroby garncarskie, stąd targ zaczęto nazywać "Garnkowym" (Topfmarkt). W 1897 r. dla uczczenia zasłużonego dla Miasta nadburmistrza Leopolda von Winter, plac otrzymał nazwę Winterplatz.
Po II wojnie światowej, komisja zajmująca się polonizacją nazw miejscowych, wykazała się bądź szczególnym poczuciem humoru, bądź – bardziej prawdopodobną – ignorancją. Nie wymyślono wówczas żadnej nowej nazwy dla placu, tłumacząc jego nazwę dosłownie na polski – w ten sposób powstał "Plac Zimowy". W latach 90-tych XX w. powrócono do historycznej, a przy okazji neutralnej nazwy "Targ Maślany".

Dawne zdjęcia:

Winterplatz.jpg

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 153
Strona główna
Akademia Rzygaczy