Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Targ Węglowy

Nazwa niemiecka:

Kohlenmarkt

Dzisiejsza nazwa:

Targ Węglowy

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

anger umme sente Gertruden kirchhof 1342/43
Dominiksplan od 15 wieku
Grosse Vendet od poł. 17 wieku
Tagnete od poł. 17 wieku
Erbsenmarkt od 17 wieku
Theaterplatz po 1933 roku

Uwagi:

Miejsce na którym się dziś znajduje Targ Węglowy nadane zostało Miastu przywilejem w 1342/43 roku. Zwano je wówczas „anger umme sente Gertruden kirchhof“ (‚ugór przy cmentarzu św. Gertrudy’). Od 15 wieku plac służył handlowi węglem i dlatego też zaczęto go Targiem Węglowym zwać. Także w 15 wieku przeniesiono nań Jarmark Dominikański, który przedtem się w murach miasta odbywał. Już w tym samym wieku zaczęto używać równolegle drugiej nazwy Domniksplan (‘Plac Dominikański’). W 17 wieku, gdy Targ Węglowy objęły nowożytne umocnienia miejskie, powstał w po jego zachodniej stronie pchli targ zwany Grosse Vendet lub Tagnete (Tandeta).
Obszar bezpośrednio przed Zbrojownią zwano w 19 wieku Erbsenmarkt (‘Targ Grochowy’).
Targi Węglowy i Drzewny rozdzielone były do 18 wieku parkanem z jednym tylko przejściem. Przejściem tym była pozostałość średniowiecznego zespołu Bramy św Ducha , zwana z niewiadomych powodów Bramą Brandenburską.

W 1933 roku ówczesnym władzom się nazwa Targu podobać przestała, więc go przemianowano na Theaterplatz (‚Plac Teatralny’). Zmiana ta się wśród gdańszczan nie przyjęła. O istnieniu Theaterplacu w moim rodzinnym mieście dowiedziałem się dopiero z mapy. Za to nazwa Erbsenmarkt była w prywatnych rozmowach używana do 1976 roku.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 136n
Strona główna
Akademia Rzygaczy