Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tarniny

Nazwa niemiecka:

Dornenweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tarniny

Dzielnica:

Rudniki

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy