Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Tartaczna

Nazwa niemiecka:

An der Schneidemühle

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tartaczna

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Burggasse do 17 wieku

Uwagi:

Tartak zlokalizowany przy tej ulicy istnia³ przynajmniej od 1367 r. Ulica pojawia siê po raz pierwszy w 1422 r. pod nazw± Burggasse ('Zamkowa'). Nazwa An der Schneidemühle zaczyna byæ regularnie stosowana od XVII w. przybieraj±c postaæ An der Schneidemühle ('Przy Tartaku') lub Auf der Schneidemühle ('Na Tartaku').

¬ród³a:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 45n+75n
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy