Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Trakt Świętego Wojciecha

Nazwa niemiecka:

Altschottland

Dzisiejsza nazwa:

Trakt Świętego Wojciecha

Dzielnica:

Orunia/Stare Szkoty

Inne nazwy:

Am Petershagener Tor do 1915 roku
Am Mennoniten Kirchhof 1915 - 1922
Zweite Petershagen do 1922 roku
Südpromenade 1922 - 1933
Günter - Schaffer - Wall 1933 - 1945
Oruńska 1 1945 - 1948
Altschottland do 1945 roku
Stadtgebiet do 1945 roku
Oruńska 2 1945 - 1948
Hauptstraße do 1933 roku
Südstraße do 1933 roku
Horst - Wessel - Straße 1933 - 1945
Oruńska 3 1945 - 1948
Jedności Robotniczej (od 1949)

Uwagi:

Ulica ta, a właściwie droga, stanowiła głowny wjazd do Gdańska od południa. Przebiegała w kierunku północ-południe i składała się od północy rozpatrując z następujących odcinków:

1. z przylegającej do Targu Siennego ulicy Am Petershagener Tor 'Przy Bramie Peterszawskiej', przemianowanej w 1915 roku na Am Mennonitenkirchhof 'Przy Cmentarzu Mennonitów' i części ulicy Zweites Petershagen 'Druga Peterszawa' (numery domów 1 do 50). Obie te ulice połączono w 1922 roku, nadając im nazwę Südpromenade ''Południowa Promenada'. W ten sposób powstałej ulicy nadano w 1933 roku imię zamordowanego w Berlinie członka Zakonu Młodoniemieckiego - przemianowano ją na Günter - Schaffer - Wall.

2. ciąg dalszy powyższego odcinka, przebiegający przez posiadłości biskupów chełmińskich zwany był od osiadłych tutaj szkockich tkaczy i kramarzy Altschottland 'Stare Szkoty'. Ulica zaczynała się przy Zaroślaku i kończyła między kościołem św. Ignacego i wylotem ul. Sandomierskiej.

Oba powyższe odcinki połączono w 1945 roku nadając mu początkowo nie do końca chyba przemyślaną nazwę Oruńska 1.

3. tereny leżące na południe od powyższego odcinka po okolicę byłego kina "Kosmos" zwano Hopfenbruch (Chmielniki), prowadzący zaś przez nie ciąg dalszy Traktu - Stadtgebiet 'Teren Miasta' (w sensie "należący do Gdańska").

4. kontynuacją powyższych odcinków w kierunku południowym była należąca już do Oruni Hauptstraße 'Główna'. Ulica zaczynała się w okolicy byłego kina "Kosmos", prowadziła przez stare centrum Oruni (a nie jak po wojnie wzdłuż wału Raduni) i kończyła się u wylotu południowego krańca rynku naSüdstraße 'Południowa' .

5. najbardziej południowy odcinek Traktu to była Südstraße 'Południowa'. Zaczynał się u wylotu rynku i kończył się w Lipcach.

W 1933 roku połączono ulice Südstraße, Hauptstraße i południowy odcinek Stadtgebiet, między wylotem Wurstmachergase i początkiem Hauptstraße,oraz przydano jeszcze Lindenstraße 'Lipową' by uzyskanej tym sposobem okazałej ulicy nadać imię "brunatnego bohatera" - Horst - Wessel - Straße.

W 1945 roku odcinkowi składającemu się z byłych Stadtgebiet i części Hauptstraße nadano także wyżej, jako nie do końca przemyślaną, wymienioną, nazwę Oruńska 2, natomiast pozostałej części Traktu - Oruńska 3.

W 1949 r. po połączeniu PPS i PPR w PZPR połączono wszystkie 3 ulice Oruńskie i caly ten połączony twór nazwano ulicą Jedności Robotniczej. Kiedy jedność robotników ustąpiłą miejsca wartościom chrześcijańskim, przechrzczono ulicę ponownie. Obecnie nosi ona nazwę Trakt Swiętego Wojciecha.
Pozostaje mieć nadzieję, że te nieszczęsne ulice, które z Robotniczą Jednością mają równie mało wspólnego co z św. Wojciechem, przynajmniej tą ostatnią nazwą będą mogły się trochę dłużej cieszyć.

Na koniec jeszcze jedna, tym razem nieoficjalna nazwa: odcinek byłej Hauptstraße, a ścilej biorąc wału Raduni, między mostami u wylotu ul. Dworcowej a Parkiem Oruńskin, zwano do końca wojny Kussallee 'Aleja Pocałunków'.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, S. 309
Strona główna
Akademia Rzygaczy