Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Za Murami

Nazwa niemiecka:

Hintergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Za Murami

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Początkowo była to długa, wąska uliczka ciągnąca się wzdłuż murów miejskich wzdłuż całego ich przebiegu od północy, zachodu i południa. Pierwotna nazwa Hintergasse obejmowała późniejsze:
Dienergasse – Służebną,
Hintergasse – Za Murami,
Kleine Gerbergasse – Podgarbary,
Kleine Wollwebergasse – Wełniarską,
Kleine Scharrmachergasse 'Podkołodziejską'– dziś nie istniejącą,
Laternengasse – Latarnianą,
Mauergang – Podmurze,
i nie istniejącą Schornsteinfegergasse 'Kominiarską'.
Również w innych częściach Miasta występowały nazwy ulic o podobnej proweniencji, np. Weissmönchen Hintergasse – Podbielańska na Starym Mieście, czy stanowiąca obecnie część ul. Łąkowej Langgarter Hintergasse.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 81+103+130+138n+165+178
Strona główna
Akademia Rzygaczy