Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zachariasza Zappio

Nazwa niemiecka:

St. Johannis - Kirchhof

Dzisiejsza nazwa:

Zaułek Zachariasza Zappio

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Niewielka uliczka przebiegająca pomiędzy posesjami przy ul. Straganiarskiej i północną fasadą Kościoła św. Jana. Powstała zapewne po likwidacji cmentarza bezpośrednio przylegającego do kościoła w pocz. XIX w. W 1918 r. mieścił się przy niej jeden budynek, liczba ta nie zwiększa się do pocz II wojny światowej. Po wojnie przez długie lata bezimienny zaułek nazwany został ok. 1999 roku imieniem Zachariasza Zappio.

Źródła:

Neues Adreßbuch für Danzig und sämtliche städtische Vororte 1918. T. 3, s. 121
Strona główna
Akademia Rzygaczy