Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Zamknięta

Nazwa niemiecka:

Schleusenstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Zamknięta

Dzielnica:

Nowy Port

Inne nazwy:

Oberstraße do poł. 19 wieku
Neue Straße 2 poł. 19 wieku

Uwagi:

Południowa część dzisiejszej ul. Zamkniętej początkowo stanowiła odrębną ulicę pod nazwą, Oberstaße ‘Górna’ – do poł. XIX w., a następnie Neue Straße ‘Nowa’ – w II poł. XIX w. Trudno stwierdzić kiedy południowa część została włączona do ciągu Schleussenastraße.

Źródła:

Bidder, E. 150 Jahre Schulgeschichte Neufahrwassers 1785 - 1935. s. 68
Fortyfikacje Gdańska. ISBN 83-919189-6-3.
Strona główna
Akademia Rzygaczy