Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Złotników

Nazwa niemiecka:

Goldschmiedegasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Złotników

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

clensmedegasse po 1357 roku
kleynsmedegasse 1470

Uwagi:

Ulicę wymieniono po raz pierwszy w 1350 roku, jeszcze bez nazwy, wymieniając ją jako "przecznica". Od 1357 roku już z dodatkiem clensmedegasse 'Ślusarska'. Po 1523 roku zwana była już regularnie Goldschmiedegasse (Złotników). Nazwy pochodzą oczywiście od zamieszkujących ją wpierw ślusarzy, w późniejszych czasach złotników.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 98
Strona główna
Akademia Rzygaczy